WYKŁAD - 16.04.2015r.

Go down

WYKŁAD - 16.04.2015r.

Pisanie by paulina.kolodziejczyk on Sro Maj 13, 2015 1:49 am

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA       16.04.2015r.      WYKŁAD VIII
Temat: Środowisko społeczno - wychowawcze szkoły i pracy
1. Szkoła jako instytucja i środowisko społeczne.
          Instytucjonalny charakter szkoły wynika z zapisów ustawowych, gdzie określono jej misję, strukturę organizacyjną, określono rolę nauczyciela i osób funkcyjnych, zależności służbowe, wymagania kwalifikacyjne oraz ścieżki kariery i awansu zawodowego pedagogów. Jednocześnie określono prawa i obowiązki uczniów, system ich oceniania i promowania. Szkoła, świadectwem szkolnym potwierdza zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności. Tradycyjna szkoła zachowuje system klasowo - lekcyjny i jest dwupokoleniowa. System instytucjonalny szkoły ma porządkować życie i jej funkcjonowanie, ma ułatwić jej pracę, ale nie może zastępować mikrosystemu wychowawczego, w którym najważniejszym elementem, wręcz filarem są nauczyciele, którzy mają zapewnioną pełną podmiotowość. Od tego w jakim stopniu są oni podmiotem zależy jak traktować będą uczniów. Warunkiem efektywnego działania pedagogicznego jest dwupodmiotowość zarówno nauczyciela jak i uczniów. Dlatego też w ramach tej samej szkoły, mikrosystemy wychowawcze w klasach różnią się między sobą.
          Większość decyzji wychowawczych jakie podejmuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad klasą zapada autonomicznie, jest w pewnym sensie „działaniem autorskim” tego nauczyciela.
          Nauczyciel, jako twórca szerokorozumianej przestrzeni edukacyjnej zachęca ucznia do odnalezienia własnej drogi, uczy odróżnić dobro od zła, ułatwia rozpoznanie i realizację własnych możliwości, potencjalności oraz wspiera w sytuacjach trudnych. Nie próbuje ujarzmić przemocą, ani przez manipulację, pomaga dziecku usamodzielnić się. Nauczyciel tworzy warunki do samodzielnego myślenia i działania, uznając jednocześnie jego prawo do oporu.
          Osobista sprawczość - świadoma, refleksyjna aktywność, w czasie której człowiek dokonuje samodzielnych wyborów, podjmuje decyzje odwołując się do przyjętego systemu wartości i przyjmuje na siebie odpowiedzialność, stanowi istotę podmiotowości.
          Uczeń podmiotowo - funkcjonujący doświadcza wolności                     a z jego poczuciem sprawstwa nierozerwalnie wiąże się odpowiedzialność. Uczeń jawi się nie tylko jako wykonawca, ale przede wszystkim jako autor, jako osoba zmieniająca rzeczywistość i siebie samą.
         Do czynników warunkujących podmiotowe warunkowanie dziecka w przestrzeni edukacyjnej należy zaliczyć kompetencje nauczyciela, które pozwalają mu właściwie organizować proces dedaktyczno - wychowawczy. Punktem wyjścia staje się zdiagnozowanie potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, możliwości uczniów i wywołanie pozytywnej motywacji do uczenia się. Uczeń musi mieć zagwarantowane w pełni przysługujące mu prawa, musi w szkole czuć się dobrze, mieć stworzone warunki rozwoju i ekspresji jego osobowości.
          Najczęściej decyzje podejmowane przez nauczyciela są reaktywne, będą odpowiedzią wychowawcy na bieżące zdarzenia , wyłaniające się potrzeby w trudności i konflikty. Czasem są to decyzje aktywne, wynikające z twórczej inicjatywy pedagoga, który wciąż szuka efektywnych metod pracy ze swoją klasą.
2. Funkcje zakładu pracy.
1) Funkcja produkcyjna lub usługowa
2) Funkcja socjalna
3) Funkcja dydaktyczna

4) Funkcja wychowawcza

paulina.kolodziejczyk

Posts : 7
Reputation : 0
Join date : 12/05/2015

Powrót do góry Go down

Re: WYKŁAD - 16.04.2015r.

Pisanie by paulina.kolodziejczyk on Sro Maj 13, 2015 1:50 am

niechcący ominełam wykład z 09.04.- wrzuce niedługo Wink

paulina.kolodziejczyk

Posts : 7
Reputation : 0
Join date : 12/05/2015

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach